Undersøgelsen beskriver og analyserer det valg af uddannelse (eller arbejde), som elever i 9. klasse har foretaget. Valget søges dels forklaret ved inddragelse af en række faktuelt betonende oplysninger om de unges sociale baggrund, dels ved brug af en række holdningsmæssige tilkendegivelser, som søges sammenfattet i mål, der inddeler de unge i forskellige persontyper.

Rapporten bygger på dataindhentet ved 9.klasse-elevers selvudfyldning af et spørgeskema (under kyndig vejledning af SFI’s interviewer). Knap 2.000 elever på private og offentlige skoler besvarede dette skema. Det svarer til 85 pct. af samtlige elever i de udvalgte klasser. Desuden afgav klasselæreren nogle få vurderinger angående den enkelte elevs faglige og sociale niveau i klassen.

Download PDF →

Fakta

Titel: Uddannelse efter 9. klasse
Forfatter: Dines Andersen
Institution: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
Genre: Rapport
Omfang: 205
Årstal: 1997