Dette er en kommentar til Stine Hansens artikel i det forrige nummer af MONA. Stine  Hansen redegør kort i sin artikel for de forskellige opfattelser af – og betegnelser  for – tværfaglighed samt for nogle af de glæder og problemer der er ved tværfagligt  samarbejde. Jeg vil i denne kommentar komme nærmere ind på vanskelighederne ved tværfagligt samarbejde. Stine Hansen redegør i sin artikel. Stine Hansens oprindelige artikel kan læses her.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Tværfagligt samarbejde – hvor svært kan det være?
Forfatter: Jens Kristensen
Institution: Horsens Gymnasium
Udgivelse: MONA 2007 (2), s. 72-77, Institut for Naturfagsdidaktik, Københavns Universitet
Genre: Kommentar
Omfang: 6
Årstal: 2007