Artiklen undersøger i hvilken grad tværfaglige samspil mellem fagene matematik og historie er mulige og forekommende i gymnasieskolens studieretningsprojekter (SRP). Der opstilles et begrebsapparat til at tale om kvalitative og kvantitative forskelle i graden af tværfaglighed i samspil i almindelighed og for matematik-historie-samspil i særdeleshed. På den baggrund fremlægges en undersøgelse af 30 SRP-rapporter. Konklusionen er at graden af tværfaglighed er lav i de eksisterende rapporter, men at det er muligt at hæve niveauet. Blandt redskaberne til dette er en øget bevidsthed om samspillets kvalitative karakter, en problemorientering af opgaveformuleringerne og en bevidst opdyrkelse af faglige værktøjer.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Tværfaglige samspil mellem matematik og historie i gymnasiets studieretningsprojekt (SRP)
Forfatter: Kasper Bjering Søby Jensen
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: MONA 2010 (1), s. 32-53, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 22
Årstal: 2010