Sammenlignende fagdidaktik (SFD) kan have flere formål, hvoraf jeg vil anbefale, at man ser på, om der kunne udvikles en række tværfaglige fagdidaktikker, der kunne være til hjælp for lærere, når de har elever, der skal skrive SRP og arbejde med almen studieforberedelse i gymnasiet, men også på andre niveauer, herunder forskningssamarbejde på tværs af fagområder. Dette er mere end blot summen af de deltagende fags fagdidaktikker. Til udvikling af dete område kan man se på, hvordan forskellige fags fagdidaktikker er organiseret, og hvilke emner de arbejder med; men det primære emipirske objektfelt må være undervisning og læring i de pågældende tværfaglige projekter.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Tværfaglig fagdidaktik
Forfatter: Bettina Dahl
Institution: Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Udgivelse: CURSIV 2011 (7), Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Genre: Kommentar
Omfang: 7
Årstal: 2011