Denne ph.d.-afhandling er et bidrag til lærersamarbejdsforskningen, der er en del af skoleforskningen, og vil specifikt beskæftige sig med matematiklæreres muligheder for at deltage i kollegialt samarbejde om undervisning i handelsgymnasiet efter gymnasiereformen. Undersøgelsen bygger på kvalitative forskningsinterview, der vil analyseres med udgangspunkt i den tyske sociolog Niklas Luhmanns systemteori.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Tid til lærersamarbejde - Iagttagelse af lærerkollegiale interaktionssystemer i handelsgymnasiet efter gymnasiereformen
Forfatter: Thomas R.S. Albrechtsen
Institution: Syddansk Universitet
Udgivelse: Syddansk Universitets Hjemmeside
Genre: Ph.d.-afhandling
Omfang: 329
Årstal: 2011