Kan det antages, at det øgede frafald på erhvervsuddannelserne kan mindskes, hvis eleverne allerede fra grundskolen er forberedt på undervisning, tekster og literacyformer, der findes på EUD?

Det spørgsmål stiller forsker Bettina Buch i sin afhandling. Hun peger på forskning, som påviser at udover sociale og faglige kompetencer, har elevernes kompetencer indenfor literacy også indflydelse på gennemførelsen af en ungdomsuddannelse.

Bettina Buch arbejder desuden ud fra en forskningsbaseret antagelse om, at samfundet er nødt til at redefinere, hvilke kompetencer man forventer, unge skal have, for at kunne begå sig i fremtidens samfund.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Tekster og genrer på erhvervsuddannelserne - - med særligt henblik på overgangen fra grundskole til erhvervsuddannelse
Forfatter: Bettina Buch
Institution: Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
Genre: afhandling
Omfang: 374
Årstal: 2015