Vi ser i evalueringen nærmere på skolernes måder at arbejdet med teamorganisering, deres opfattelser af hvad teamsamarbejdet kan og skal bruges til, og de opgaver som løses i teamene. Desuden ser vi på lærernes vurdering af deres udbytte af teamsamarbejdet i forhold til den faglige opgave, den didaktiske opgave, den pædagogiske opgave og deres trivsel som medarbejdere. Evalueringen giver både et nationalt billede af teamorganiseringen og et mere detaljeret indblik i lærernes og ledernes erfaringer med teamsamarbejdet i praksis.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Teamorganisering: En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på treårige gymnasiale uddannelser
Forfatter: Gitte Grønkær Svendsen (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 107
Årstal: 2012