De gymnasiale uddannelser skulle fra 2010 udbyde tilbud til de mest talentfulde elever. Det vil sige til de elever, der i et eller flere fag er så dygtige og interesserede, at de kan blive blandt skolens bedste, hvis de udfordres på den rigtige måde.

I denne rapport undersøges det, hvordan det går med talentindsatsen på de gymnasiale uddannelser med henblik på at skitsere udbredelse af og forskelle i de gymnasiale uddannelsers talentindsatser samt afdække muligheder og udfordringer. Undersøgelsen giver desuden en række fremadrettede anbefalinger, som kan bruges som inspiration for den fremtidige talentindsats.

Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse udsendt til rektorerne på alle danske gymnasiale uddannelser samt en kvalitativ case-undersøgelse på fire skoler.

Projektet er gennemført af seniorforsker, ph.d. Bente Bjørnholt, projektleder Karine Iversen og stud.scient.soc. Kaja Justesen. Analyse- og forskningschef Vibeke Normann Andersen har kvalitetssikret rapporten.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Talentudvikling på de gymnasiale uddannelser. Tilrettelæggelse og erfaringer
Forfatter: Bente Bjørnholt, Karine Iversen & Kaja Justesen
Institution: Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE)
Genre: forskningsrapport
Omfang: 61
Årstal: 2018