I denne artikel sættes fokus på de ofte uhensigtsmæssige strategier, som lærerne anvender i forbindelse med karaktergivning. Artiklen er tænkt som et forskningsbaseret oplæg til en selvreflekterende diskussion blandt lærerne (i teamet) om, hvordan de kan håndtere arbejdet med bedømmelse, så det får en positiv effekt for elevernes læring. Jeg vil argumentere for at forholdet mellem bedømmelse og læring kan gøres frugtbart, hvis der arbejdes systematisk med tilbagekobling (feedback) og udvikling af elevernes evne til selvvurdering.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Tænker du: Åh nej - nu skal eleverne have karakterer igen?
Forfatter: Torben Spanget Christensen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: GymPæd 2.0, 2009 (2), s. 1-4
Genre: Tidsskriftartikel
Omfang: 4
Årstal: 2009