Denne rapport samler op på erfaringer fra tre skoleprojekter fra Undervisningsministeriets projekt Styrket formativ evaluering og udvikling af evalueringskulturen. De tre skoleprojekter handler, jævnfør projektets overordnede titel, alle om formativ evaluering, men med forskellige fokuspunkter. Projekterne har involveret et varierende antal af klasser og lærere, der har arbejdet mere eller mindre ens, men i rapporten her har man i udgangspunktet valgt at fokusere på et af hver skoles projekter i observationer og interviews.

Fælles for de tre udvalgte projekter er, at de har arbejdet med formativ evaluering i forhold til skriftligt arbejde i 1.g-klasser. Alle tre projekter har involveret flere lærere, men der er forskel på,hvordan og i hvilken grad samarbejdet mellem lærerne har været organiseret.

Alle tre projekter har på forskellig vis indeholdt lærersamarbejde, og i flere af dem har det været en klar målsætning helt fra projektbeskrivelsen netop at få lærerne til at arbejde sammen om den formative evaluering.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Rapport om tre udviklingsprojekter under Undervisningsministeriets indsatsområde 3, 2014
Forfatter: Gry Sandholm Jensen
Institution: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Unive
Genre: Projektrapport
Omfang: 46
Årstal: 2014