Indenfor matematikdidaktisk forskning, eksisterer der en vedvarende idé om, at elever kan lære matematik ved at engagere sig i aktiviteter, der på forskellig vis har ligheder med en matematikers forskningsaktiviteter. Derfor er spørgsmål som, hvordan lærer man elever, at stille faglige spørgsmål og at løse matematiske problemer vigtige fortsat at søge svar på. Fra det perspektiv som den Antropologiske Teori for Didaktik (ATD) tilbyder, berøres de ovenfor nævnte spørgsmål. ATD tilbyder et designværktøj, der kan adressere disse spørgsmål. Designværktøjet kaldes på dansk for Studie- og Forskningsforløb (SFF). Formålet med denne afhandling er at undersøge, hvordan SFF baseret undervisning kan understøtte elevernes læring af matematik gennem tværfaglige såvel som monofaglige design. Herunder undersøges det, hvilke didaktiske værktøjer, der kan være behov for, for at realisere det fulde teoretiske potentiale i SFF. Det undersøges, hvilke elementer af matematisk modellering, der kan understøttes af SFF baseret undervisning. Endelig undersøges det i hvilket omfang SFF vil være et reelt alternativ til mere almindelig undervisning i et skolesystem som det danske.

Download PDF →

Fakta

Titel: Study and Research Paths at Upper Secondary Mathematics Education
Forfatter: Britta Eyrich Jessen
Institution: Institut for naturfagenes didaktik, Københavns Universitet
Genre: afhandling
Omfang: 214
Årstal: 2016