Nærværende rapport undersøger begrebet studiekompetencer og profilfagene teknologi og teknik på HTX og erhvervsøkonomi og afsætning på HHX.

I del 1 undersøges begrebet ’studiekompetencer’ og med baggrund i erfaringerne fra Aalborg universitets problemorienterede pædagogik og et hermeneutisk perspektiv udvikles et studiekompetencebegreb, der lægger vægt på fagenes tradition, elevernes dannelse og elevernes evne til selv at producere ny viden.

I anden del undersøges profilfagene teknologi og teknik for HTX og erhvervsøkonomi og afsætning for HHX og profilfagenes mulighed for at hjælpe eleverne med at tilegne sig studiekompetencer. Dette gøres gennem analyser af bekendtgørelser, vejledninger, og andet skriftligt materiale, samt samtaler med elever lærer på fire gymnasier og elevernes skriftlige arbejde.

I rapporten konkluderes det at der er gode muligheder for at eleverne udvikler de ønskede studiekompetencer og videre konkluderes det at der er gode muligheder for udvikle profilfagene yderligere, så de i endnu større omfang kan leve op til målene om studiekompetencer.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Studiekompetencer i de erhvervsgymnasiale uddannelser - en undersøgelse af studiekompetencer i HHX og HTX uddannelserne, med særlig henblik på uddannelsernes profilfag
Forfatter: Lars Bo Henriksen
Institution: Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Udgivelse: Aalborg Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 59
Årstal: 2014