Gymnasieelever gør brug af Facebook til andet og mere end sociale udvekslinger. De benytter sig af elevdrevne Facebookgrupper til at udveksle studierelevante informationer, som eksempelvis lektiehjælp. Det kan forsker Christian Dalsgaard konkludere på baggrund af sin undersøgelse af fem elevdrevne Facebookgrupper i gymnasiet.

De elevdrevne Facebookgrupper adskiller sig fra de kommunikationsredskaber som skolen almindeligvis benytter sig af som kontaktflade mellem lærer og elev. Dalsgaard ønskede at undersøge brugen af Facebook til studierelevant kommunikation i elevdrevne grupper, udenfor skolen. På baggrund af undersøgelsen vurderer han klart, at eleverne gerne vil bruge sociale medier, oftest Facebook, til uddannelsesmæssige formål.

Resultaterne af undersøgelsen peger på, at der er et uddannelsesmæssigt potentiale i elevernes brug af Facebookgrupper til studerelateret udveksling. Resultaterne af undersøgelsen viser, at mere end 80% af de adspurgte elever bruger Facebook som kommunikationsværktøj i forbindelse med deres skolearbejde og hele 67% ‘næsten hele tiden’ benytter sig af sociale medier til skolerelevante opgaver.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Students’ use of Facebook for peer-to-peer learning
Forfatter: Christian Dalsgaard
Institution: Center for Undervisningudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet
Genre: forskningsartikel
Omfang: 8
Årstal: 2014