Denne artikel giver et indblik i, hvordan henholdsvis piger og drenge på hhx oplever deres uddannelse. Herunder hvilke fag de typisk interesserer sig for, og hvilke undervisnings- og arbejdsformer de foretrækker. Især fokuserer artiklen dog på de forskellige strategier, som piger og drenge benytter sig af for at klare sig godt i deres uddannelse. Artiklen bygger på resultater fra forskningsprojektet ’Læringsmiljø på hhx – kvaliteter og udfordringer’, som for nyligt gennemførtes i et samarbejde mellem Center for Ungdomsforskning og Danske Erhvervsskoler. Projektet har fokus på pædagogikken og læringsmiljøet på hhx set fra elevernes perspektiv, og det analyserer de styrker, udfordringer og dilemmaer, som hhx står overfor nu og i fremtiden. Projektet bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets hhx-elever, interview med 61 hhx-elever, 21 lærere og 3 ledere samt observationer på tre handelsgymnasier, der blev foretaget i 2008 og 2009.

Download PDF →

Fakta

Titel: Strategiske drenge og flittige piger
Forfatter: Rikke Brown & Arnt Louw Vestergaard
Institution: Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Udgivelse: Ungdomsforskning 2010 (3&4)
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 7
Årstal: 2010