At give gymnasiet strategiske mål praktiske ben at gå på – det er emnet for dette projekt, der blev gennemført over to år fra primo 2012 til ultimo 2013. Nærmere bestemt skal projekt give viden om, hvordan man mere systematisk end det ofte er tilfældet kan udvikle læreres og lederes kompetencer, så visioner og mål om pædagogisk-didaktisk udvikling bliver til opgaver, og så opgaver kan konkretiseres i projekter, der kan implementeres. I den forstand reflekterer projektet det øgede konkurrencepres mellem skolerne og dermed det øgede strategiske pres på det enkelte gymnasium efter selvejereformen i 2007.

Projektet foregik i et netværk mellem tre gymnasier, Helsingør Gymnasium, Hvidovre Gymnasium og HF samt Torbjerg Gymnasium – en netværksdannelsen med henblik på at udnytte forskelligheden blandt gymnasier, der på visse punkter har sammenlignelige strategiske udfordringer.

Projektet er dels henvendt på gymnasierne selv, dels på den gymnasiale omverden. Hvordan styrker man gymnasiers evne til at arbejde mere systematisk og struktureret med pædagogisk udvikling formuleret i en strategi for skolen? Hvilke krav stiller det til lærere og ledere? Svarene på spørgsmålene almengøres gennem den empiriske bearbejdning, så de udsiger noget om, hvordan læreres og lederes får viden om, indsigt i og evne til at håndtere udviklingsmæssige problemstillinger. I den henseende giver projektet bud på principper med hensyn til koncepter for efteruddannelse.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Strategisk udvikling i gymnasiale netværk
Forfatter: Peter Henrik Raae
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Projektbeskrivelse
Omfang: 27
Årstal: 2013