Kommunikativ kompetence er stadig et uomgængeligt mål for sprogfagene, men læreplanerne forlangermere: Sprogfagene er desuden videns- og kulturfag, og kommunikativ kompetence er således ikke nok – og vel heller ikke tilstrækkelig interessant for de fleste elever. For at være interessante i samspil skal sprogfagene ikke bare være med til at udvikle kompetence, når det gælder sprog, viden og kultur. De skal også udvikle interkulturel kommunikativ kompetence.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Den sproglige udfordring – kernen i fagsamspil?
Forfatter: Anne Jensen
Institution: Institut for Kulturvidenskaberne, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik (72), 2008, 213- 233
Genre: Artikel
Omfang: 20
Årstal: 2008