Gymnasiereformen fra 2005 ændrede sprogundervisningen væsentligt. Andelen af studenter med tre fremmedsprog er faldet fra 33 procent i 2007 til kun 4 procent i 2015. Færre elever vælger fortsættersprogene fransk og tysk på A-niveau, mens interessen for begyndersprog er øget.

EVA har i flere undersøgelser fokuseret på udviklingsmønstrene i gymnasieuddannelsernes fremmedsprog.
Gymnasiereformen fra 2005 indebar nogle væsentlige ændringer af sprogundervisningen i gymnasiet.

Her 11 år efter – ved indgangen til en ny reform – er det vigtigt at gøre status over, hvad ændringerne har betydet for sprogfagenes status og rolle i gymnasiet, og hvad der er brug for at sætte fokus på i det fremadrettede arbejde med sprog i gymnasiet. EVA har i en række evalueringer og undersøgelser fulgt implementeringen af 2005-reformen – i første del af perioden specifikt med fokus på reformens betydning for fremmedsprogene, i sidste del af perioden primært med fokus på fremmedsprogenes placering i de flerfaglige timerammer.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Sprogfagene i gymnasiet fra 2005 til nu
Forfatter: Camilla Hutters
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Udgivelse: I Tænketanken om sprog – anbefalinger til at styrke sprog i gymnasiet, s. 9-11
Genre: artikel
Omfang: 3
Årstal: 2016