Projektet ”Digital informationsforsyning i gymnasieskolen” blev skabt, fordi en gruppe gymnasielærere savnede videnskabelige ressourcer målrettet deres elever, særligt i forbindelse med elevernes større skriftlige opgaver. Og forskere har for længst fastslået, at det i det 21. århundrede ikke længere er nok at kunne læse og skrive. Der er behov for en høj grad af informationskompetence, dvs. elevernes evne til at søge, samle, strukturere og sammenligne information med henblik på at omsætte information til viden (Holm m.fl., 2010), så eleverne ikke udelukkende deltager i den stigende grad af Googlization (Vaidhyanathan, 2011). I det øjemed er Google nemlig ikke tilstrækkeligt, da eleverne ikke får den nødvendige information, som de har brug for i deres uddannelse. Dette projekt repræsenterer et forsøg på en løsning af dette problem ved at introducere Søgebrønden; en online database hvor en række videnskabelige artikler er stillet til rådighed fra anerkendte internationale forlag. Eleverne kan der finde kvalitetssikret materiale i form af videnskabelige ressourcer til deres opgaver og uddannelse helt overordnet. Det har desværre ikke været muligt at få inddraget danske forlag i projektet, hvilket betyder, at artiklerne alle er på engelsk og kun sparsomt omhandler danske forhold.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: "Søgebrønden" - Om brug af videnskabelige kilder i gymnasiet
Forfatter: Anette Grønning & Bjarke Schønwandt Mortensen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik (112)
Genre: forskningsrapport
Omfang: 96
Årstal: 2018