Warning: Illegal string offset 'date' in /var/www/gymnasieforskning.dk/public_html/wp-content/themes/theme/content-meta.php on line 5

Warning: Illegal string offset 'author' in /var/www/gymnasieforskning.dk/public_html/wp-content/themes/theme/content-meta.php on line 5

Warning: Illegal string offset 'category' in /var/www/gymnasieforskning.dk/public_html/wp-content/themes/theme/content-meta.php on line 5

Warning: Illegal string offset 'comments' in /var/www/gymnasieforskning.dk/public_html/wp-content/themes/theme/content-meta.php on line 5

Rapporten, der er et tendensanalytisk forskningsprojekt, har to mål. For det første at generere empirisk-analytisk viden om sociale inklusions- og eksklusionsmekanismer, der gør sig gældende på HF & VUC. For det andet at tilbyde skolen i almindelighed og lærerne i særdeleshed et vokabular, der kan skærpe deres kritiske sans for at kunne beskrive, analysere og håndtere inklusions-/eksklusionsproblematikker i praksis på nye og anderledes måder. Rapporten stiller således spørgsmålene: Hvilke diskurser gør sig gældende i lærernes og kursisterne tale og hand­linger på HF & VUC FYN – og med hvilke mulige sociale inklusions­ og eksklusionskonsekvenser?

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Social inklusion/eksklusion i tale og handling på HF & VUC
Forfatter: Dion Rüsselbæk Hansen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, Nr. 90, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 96
Årstal: 2012