Med det gymnasiale selveje har ‘virkeligheden’ ændret sig. Artiklen sætter fokus på den nye virkelighed, samt hvilke konsekvenser det kan have for samtidens gymnasier. Desuden peges på en række forhold afledt af bl.a. selvejet, som der kan være god grund til at rette ekstra opmærksomhed imod. Artiklens empiriske grundlag stammer fra en nyere undersøgelse på Gefion Gymnasium samt trækker på erfaringer fra andre gymnasiale forskningsprojekter.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Selveje – mellem frihed og tvang
Forfatter: Dion Rüsselbæk Hansen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: GymPæd 2.0, 2012 (7), s. 8-10
Genre: Tidsskriftsartikel
Omfang: 3
Årstal: 2012