Hvilke konsekvenser har den radikale individualisering for samtidens socialitetsformer? Artiklen forsøger at give et socialanalytisk bud på dette. Således interpreteres individualiseringen som selvdannelse og socialitetsformerne interpreteres som tenderende mod at være af væsentlig stemningsmæssig karakter. Et eksempel herpå er technofesten, hvor man dansende skrider ud af sig selv og monumentant hengiver sig til et dunkende dionysisk fællesskab.

Download PDF →

Fakta

Titel: Selvdannelse og nye former for socialitet - technofesten som eksempel
Forfatter: Lars Geer Hammershøj
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Udgivelse: Dansk Sociologi, 2001 (2) 23-45
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 22
Årstal: 2001