Dokumenter, synliggør og evaluer. Vi møder dokumentationskravene på stort set alle samfundsniveauer. De skal efter sigende føre til bedre kvalitet i virkelighedens praksis. Men det er ikke altid så ligetil, for når noget synliggøres, bliver noget andet usynligt, og dokumentationskravene risikerer at skabe pseudovirkeligheder. Ane Qvortrup og Dion Rüsselbæk Hansen analyserer synliggørelses-tendensen, som den udfolder sig i uddannelsessektoren og påpeger blinde pletter.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Samtidens spin: Konstruktion af pseudovirkeligheder
Forfatter: Dion Rüsselbæk Hansen & Ane Qvortrup
Institution: Syddansk Universitet
Udgivelse: Webtidsskriftet Turbulens
Genre: Forskningsartikel
Årstal: 2012