Undersøgelsesspørgsmål

En sammenlignende fagdidaktik (SFD) eksisterer kun som spredte tilløb. Hvis SFD skal udvikle sig, forudsætter det at der er et behov for den. Det må derfor afklares hvilket behov der kan være tale om. Det må ligeledes afklares hvad SFD må være for en slags fænomen for at kunne opfylde dette behov. Artiklen er derfor et forsøg på at besvare to spørgsmål:

  1. Kan man identificere et behov for en sammenlignende fagdidaktik, og i bekræftende fald: hvilket behov?
  2. Kan man identificere hvad SFD er for et fænomen? Det kan gøres ved at afprøve den hypotese at det er et fag under etablering. Hypotesen genererer tre underspørgsmål:
  • Hvad vil det sige at SFD er et fag?
  • Hvilke metoder og hvilken empiri skal SFD betjene sig af?
  • Hvilke teorier kan SFD støtte sig på?
Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Sammenlignende fagdidaktik på systemisk og kognitivt grundlag med udgangspunkt i fagligt samspil i gymnasiet
Forfatter: Peter Kaspersen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: CURSIV 2011 (7), Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Genre: Forskningskriftsartikel
Omfang: 24
Årstal: 2011