I de større forskningsbidrag der er givet til denne antologi om mulighederne for at etablere en sammenlignende fagdidaktik, er det karakteristisk at nogle er overvejende synkront anlagt, andre er overvejende diakront anlagt. Enkelte forsøger, som Frede V. Nielsen, at anskue projektet ud fra en universel systematik med henblik på at etablere en overgribende model for studier i sammenlignende fagdidaktik. De fleste forsøger imidlertid at anskue projektet som en mere partikulær fortælling om den historiske udvikling af en enkeltstående fagdidaktik, hvorfra man så kigger i sammenlignende retning mod andre fags didaktikker. Det er samtidig karakteristisk for alle bidragene at de som udgangspunkt bevæger sig fra et ekspertkendskab til ét fags didaktik (fx matematikdidaktik, som hos Lindenskov, eller danskfagets didaktik, som hos Krogh) eller en områdedidaktik (fx fremmedsprogsdidaktik, som hos Jakobsen) i retning mod andre fags didaktikker eller andre områdedidaktikker. Alle bidragyderne (be)mærker en vanthed ved at beskrive sit eget fags didaktik/områdedidaktikken og en fremmedhed ved at beskrive andre fags didaktik. De oprindelige artikler om SFD kan læses her.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Sammenlignende fagdidaktik forstået som kvalitative studier af multiple cases – nogle perspektiverende kommentarer
Forfatter: Nikolaj Frydensbjerg Elf
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: CURSIV 2011 (7), Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 8
Årstal: 2011