Denne artikel handler specifikt om forholdet mellem de gymnasiale fag historie og samfundsfag og mere generelt om den dynamik, som kan iagttages i udviklingen af fag. Alle fag har en basis som de på en eller anden måde afspejler. Det interessante ved forholdet mellem historie og samfundsfag er, at de to fag til dels har en fælles basis i form af samfunds- og statsudviklingen nationalt og internationalt; begge har udviklet sig i forhold til forandringer i denne basis, som har stillet nye krav i form af nyt stof og varetagelse af nye funktioner i uddannelsessystemet, og disse udviklinger er foregået i et spil mellem fagene, en didaktiseringsproces.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Samfundsfag – en uddifferentiering i og en udfordring til historiefaget
Forfatter: Torben Spanget Christensen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: CURSIV 2012 (9), Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 19
Årstal: 2012