Den kommende gymnasiereform må forventes at reducere studenternes muligheder for at bestå en videregående uddannelse med teknisk indhold. Det er uheldigt, idet befolkningens uddannelsesniveau er af væsentlig betydning for nationalproduktets størrelse og den økonomiske vækst. I dette indlæg skitseres, hvordan man fra de videregående uddannelser kan modvirke den forventede reduktion i elevernes studiekompetence ved at ændre optagelsessystemet til de videregående uddannelser og ved iværksættelse af en kvalitetskontrol af gymnasiereformen.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Sådan modvirkes gymnasiereformens virkninger på nationens nationalprodukt, økonomiske vækst og åndsliv
Forfatter: Karsten Albæk
Institution: Socialforskningsinstituttet
Udgivelse: Blå memoserie, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
Genre: Memo
Omfang: 27
Årstal: 2004