En teoretisk og empirisk analyse af ‘forestillinger om organisation’ som håndtering af det væsentlige krydspres, der er en følge af de to reformer: Indholdsreformen fra 2005 og strukturreformen fra 2007. På baggrund af rektorinterviews og analyser af konkurrerende og konfliktuerende pres fra omverdenen, diskuteres forskellige modeller for organisation.

Download PDF →

Fakta

Titel: Rektor tænker organisation: Organisationsforestillinger i lyset af den dobbelte reform af det almene gymnasium.
Forfatter: Peter Henrik Raae
Institution: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, Nr. 67
Genre: Forskningsmonografi
Omfang: 170
Årstal: 2008