Temaet i denne artikel er ledelse i gymnasiet i forbindelse med forandringsprocesser. Der sættes fokus på forholdet rektor/inspektorer – topleder/mellemledere – i den struktur, som er formaliseret gennem ledelsesreformen i 1999. På baggrund af case-undersøgelser af to gymnasier, rejses spørgsmål om gymnasiet reelt er tilført tilstrækkelig ledelseskraft til de ændringer, som ligger i den kommende gymnasiereform.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Rektor som forandringsagent
Forfatter: Marianne Abrahamsen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Karen Borgnakke (red.), Et analytisk blik på senmodernitetens gymnasium, Gymnasiepædagogik, Nr. 47, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, s. 97-122
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 26
Årstal: 2004