Strategisk, faglig og pædagogisk ledelse i gymnasieskolen er på få år blevet en påtrængende udfordring, der udspiller sig i forlængelse af om­ fattende aktuelle reformer og på baggrund af en institutionel historie præget af stor kontinuitet. Også inter­nationalt har diskussionen om ledelse af uddannelsesinstitutioner de seneste 20 år været præget af forandringer, hvis rationale på mange måder har brudt med de fagprofessionelles egen organisering og værdier. En stabil, fagbureaukratisk organise­ring er blevet udfordret af et nyt sty­ringsregime, der stiller helt nye krav om (selv)styring på skolerne, intern teamorganisering og nye lærerroller med fokus på selvledelse og helhedsan­svar. Det gælder i udpræget grad det al­mene gymnasium, som i modsætning til erhvervsskolerne stort set har været uberørt af omfattende modernise­ringstiltag i de seneste 25 år. De fleste andre offentlige velfærdsinstitutioner har undergået omfattende ændringer, både strukturelt og styrings og ledel­sesmæssigt.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Reformer & Ledelse
Forfatter: Dorthe Pedersen
Institution: Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Cobenhagen Business School
Udgivelse: Ledelse 2010, s. 5-16
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 11
Årstal: 2010