Lektier kan ses som et tandhjul i den store undervisningsmaskine. De er et element blandt mange andre elementer og spiller til stadighed sammen med disse. Det kan synes vanskeligt at bedømme lektier isoleret fra undervisningen som sådan, men vi ved fra praksis, at lektier kan have betydning for, hvordan mange elever og kursister oplever det at gå i skole – en lærer omtalte i et interview, at lektier kunne virke som et ”glædesdrab.

Projektet på de fem VUC’er forsøger at tage udfordringen op og undersøger, hvordan lektier spiller sammen med flere andre vigtige elementer i undervisningen.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Rapport for ”Næsten lektiefri læringsrum” på fem VUC’er i Region Midtjylland
Forfatter: Flemming B. Olsen
Institution: Syddansk Universitet
Udgivelse: Region Midtjylland/Horsens HF & VUC, TH. LANGS HF & VUC, VUC Skive-Viborg, VUC Holstebro-Lemvig-Struer, Herning HF og VUC
Genre: Projektrapport
Omfang: 83
Årstal: 2014