I denne rapport afdækkes potentialer og barrierer for at videreudvikle prøveformer, der kan teste faglige innovationskompetence inden for forskellige enkeltfag. Arbejdsgruppen organiserer sit arbejde om prøveformer til henholdsvis afsætning, matematik, samfundsfag, biologi og dansk.
De anbefalinger, som arbejdsgruppen beslutter sig for, skal tage udgangspunkt i national og
international viden om kompetencevurdering, generelt, og, mere specifikt, om vurdering af
innovationskompetencer.

Arbejdsgruppen blev nedsat som resultat af en række møder mellem projektledelsen af
projektet ”Gymnasiet tænkt forfra” og Undervisningsministeriet (specifikt Kvalitets- og
Tilsynsstyrelsen) i 2012 og 2013 omkring muligheden for at der i regi af projektet kunne
anvendes ændrede eksamensformer, der udover at teste elevers fagfaglige niveau også
kunne teste elevers innovationskompetenceniveau. Motivationen for at nedsætte
arbejdsgruppen var primært den at undersøge forskellige typer af eksamensformers
egnethed til at nå til helhedsvurderinger af elevers fagfaglige niveau og
innovationskompetenceniveau indenfor specifikke fag.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Rapport fra arbejdsgruppe for prøveformer der tester innovationskompetencer i gymnasiet
Forfatter: Jan Alexis Nielsen (Formand)
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 62
Årstal: 2015