Er der en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og sociale relationer, motivation og kognition?
På baggrund af erfaringer fra forskningsprojekt ‘forsøg med læring i bevægelse’, oplevede mange lærere, at elevers kognition forbedrede sig, som resultat af de opstillede forsøg på skolerne.

De udtrykker forhåbninger om, at alle parametre forbedres af meningsfulde aktiviteter og ønsker samtidig, at fysisk aktivitet skal ind i boglige fag. Kropslig erfaring er i centrum i disse læreres tilgang til læring i bevæ- gelse. Det er for dem vigtigt, at der bliver mere ’virkelighed’ og praksis i undervisningen, men også at bevægelse kobles med refleksion.

Projektet ”Forsøg med Læring i Bevægelse” er initieret og finansieret af Undervisningsministeriet.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Rapport for 'forsøg med læring i bevægelse',
Forfatter: Anna Bugge (red), Karsten Froberg (red), Charlotte Svendler, Jørn Dam & Stine Degerbøl
Institution: Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
Genre: forskningsrapport
Omfang: 21
Årstal: 2015