Ph.d.-afhandlingen undersøger, hvordan danske skoleledere arbejder med inklusion i målsætningen om at inkludere flere elever med særlige behov i folkeskolen. Baggrunden er både omfattende dokumentstudier og feltarbejde på to danske folkeskoler. Studiet har dog også relevans for arbejdet med inklusion i gymnasieskolerne. Teoretisk anvender afhandlingen Videnskabs- og teknologistudier, særligt aktørnetværksteori. Afhandlingens tema for at undersøge skoleledernes arbejde  med inklusion er “refleksivitet”, da skoleledere forventes at ændre kultur, forståelser af læring, normalitet, skolens rolle i samfundet og lærernes arbejde med egen praksis gennem refleksivitet. Konkret undersøges, hvilke forhåbninger der er til refleksionens forandringskraft, og hvordan refleksion praktiseres. Hvad sker der med relationer mellem ledere og medarbejdere, når ledelsens opgave er at facilitere medarbejdernes refleksion? Og hvordan folder dette sig ud i skolelederes hektiske hverdag? Endelig – hvor møder refleksion sin grænse, i det daglige arbejde med inklusion, og hvad er de uintenderede effekter af, at skolen tematiserer sig selv gennem refleksion? Bemærk, afhandlingen er skrevet på engelsk.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Promises of reflexivity – Managing and Researching Inclusive Schools
Forfatter: Helene Ratner
Institution: Copenhagen Business School
Udgivelse: The Doctoral School of Organisation and Management Studies, Copenhagen Business School
Genre: Ph.d.-afhandling
Omfang: 286
Årstal: 2012