Profilering og faglige samspil er både en idesamling til og et indledende kritisk blik på det fagsamarbejde, som gymnasiereformen af 2005 lægger op til med studieretningsgymnasiet. Vi fokuserer på, hvad fagligt samspil er i gymnasieskolerne, og hvordan det kan initieres og organiseres, men indleder også med at adressere hvorfor.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Profilering og faglige samspil: Erfaringer fra projekt "Klare profiler i studieretningerne"
Forfatter: Tina Høegh et al.
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Projektrapport
Omfang: 255
Årstal: 2014