Formålet med evalueringen har været at undersøge undervisningen i økonomifaget på hhx og teknologi og teknikfaget på htx ud fra en række fokuspunkter. Evalueringen afdækker på hvilken måde og i hvilken grad disse profilfag understøtter de erhvervsgymnasiale uddannelsers dobbelte forpligtelse som erhvervsrettede og studiekompetencegivende ungdomsuddannelser. Evalueringen bygger på et dokumentationsmateriale bestående af selvevalueringer fra elever, lærere og ledelser på seks skoler, en spørgeskemaundersøgelse blandt elever på hhx og htx og en interviewundersøgelse blandt dimittender fra uddannelserne. Evalueringen har resulteret i en række anbefalinger hvoraf nogle er fælles for de to uddannelser, mens andre gives til den enkelte uddannelse. Anbefalingerne retter sig mod skolernes ledelser og lærere samt Undervisningsministeriet.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Profiler på hhx og htx – evaluering af økonomifag på hhx og teknologifag på htx
Forfatter: Karen Sjørup (projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinsitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 155
Årstal: 2002