Hensigten med afhandlingen er at belyse de særlige udfordringer, strategier og paradokser, som er knyttet til ledelsesprocesser i den fagprofessionelle sammenhæng. Afhandlingens empiri udgøres af tre forskellige skoletyper: Stx, Htx og Hhx, som oversætter gymnasiereformen 2005 til praksis. Afhandlingen er, kort sagt, en fortælling om hverdagen og livet i organisationer under forandring. Dette udspiller sig på den lille scene i den lokale skole, som er en detalje i den store scene, uddannelsernes samfundsmæssige sammenhæng. Begge scener betragtes som indvævet i hinanden, så selv om afhandlingens fokus er hændelserne på den lille scene, er der også i afhandlingen et analytisk blik på den store scene.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Professioner, paradokser og strategier i organisatorisk forandring – et studie i tilblivelsen af det ny gymnasium
Forfatter: Alice Juel Jacobsen
Institution: Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
Genre: Ph.d.-afhandling
Omfang: 390
Årstal: 2009