De professionelle udviklingsprojekter KiU og QUEST analyseres i et tværgående perspektiv for karakteristiske oplevede udbytter, udfordringer og muligheder for professionel læring. Analyse og diskussion forankres bl.a. i et sæt teoretisk baserede tematiseringer ift. generelt design af udviklingsaktiviteter.

Analysen viser at erfaringsudveksling med kolleger fremhæves på tværs af modeller. KiUlærere fremhæver desuden øget selvtillid i samspil med elever og kolleger, foranlediget af den formelle uddannelse i undervisningsfaget. Fagdidaktisk indhold kan give ejerskab og danne afsæt for læring og ny fagforståelse og professionel identitet (phronesis), men pædagogisk teori og forskning kan også være svært at knytte meningsfuldt til egen professionelle praksis.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Professionel udvikling for naturfagslærere – tematiseret med data fra KiU og QUEST
Forfatter: Birgitte Lund Nielsen & Lars Brian Krogh
Institution: VIA, University College
Udgivelse: Mona: MONA: Matematik og Naturfagsdidaktik (2017:4), s. 9-20
Genre: artikel
Omfang: 19
Årstal: 2017