Gymnasiereformen fra 2005 udvidede og ændrede paletten af prøveformer. Fælles for flere prøver er, at eleverne har mulighed for at søge hjælp og vejledning uden for skolen. Dette gælder bl.a. i en række mundtlige prøver, hvor forberedelsestiden er på mindst 24 timer. Det har skabt bekymring for, om gymnasiereformen derigennem bidrager til social skævvridning.

Undervisningsministeriet har på den baggrund bedt EVA om at gennemføre en undersøgelse af betydningen af elevernes sociale baggrund i prøver med 24 timers forberedelse sammenlignet med traditionelle mundtlige prøveformer. Resultaterne præsenteres i denne rapport.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Prøver med 24 timers forberedelse
Forfatter: Thomas Hem Pedersen (projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Rapport
Omfang: 27
Årstal: 2013