Artiklen diskuterer, hvordan ønsket om at styrke børn og unges kreative kompetencer inspirerer til en styrkelse af de praktisk-musiske fag og til at integrere disse i andre fag. Artiklen viser samtidig, hvordan dybtgående kulturelle og professionelle strukturer samt kortsigtede politiske valg truer med at afspore denne udvikling.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Positioner og potentialer på vej mod en kulturdidaktik – Mål og midler for de praktisk-musisk-kunstneriske fag set fra et materielt kulturelt perspektiv
Forfatter: Lisbeth Haastrup
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Udgivelse: CURSIV 2009 (4) s. 163-189
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 27
Årstal: 2009