Undersøgelsen belyser ledelsesbegrebet og lederrollen i de gymnasiale uddannelser i forhold til såvel den pædagogiske udvikling som de krav der følger af den kommende gymnasiereform. Fokus i undersøgelsen er ledelsen i det almene gymnasium, men den er gennemført med et tværgående perspektiv så den også inddrager ledelsesmæssige erfaringer fra det erhvervsgymnasiale område. Undersøgelsen fremdrager rektorers og ledende inspektorers opfattelser i relation til pædagogisk ledelse, og den belyser forhold og rammer som i sammenhængen kan have betydning. Rapporten rummer bl.a. en række kriterier for god praksis i relation til pædagogisk ledelse. Kriterierne skal opfattes som en række centrale faktorer som kan ledelsen kan operationalisere på forskellige måder. Undersøgelsen er første led i et videnscenterprojekt der fortsættes i efteråret 2004. Det samlede projekt har som formål at udvikle en model for vurdering af kvalitetsarbejde i det almene gymnasium.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Pædagogisk ledelse og ledelsesredskaber i det almene gymnasium
Forfatter: Bo Söderberg (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 43
Årstal: 2004