Evalueringen vurderer stærke og svage sider ved teoretisk og praktisk pædagogikum i det almene gymnasium, og den ser på hvordan tilrettelæggelsen og gennemførelsen af pædagogikum lever op til uddannelsens mål. Evalueringen fokuserer både på samspillet mellem teoretisk og praktisk pædagogikum og på hvordan de forskellige aktører der er involveret i pædagogikum, varetager deres roller. Rapporten rummer en række anbefalinger til at forbedre pædagogikum, bl.a. foreslår den en klarere ansvarsfordeling for pædagogikum-uddannelsen.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Pædagogikum i det almene gymnasium
Forfatter: Michael Andersen (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 120
Årstal: 2006