I 1997 opfordrede Undervisningsministeriet landets hf-kurser til at indlede et omfattende forsøgs- og udviklingsarbejde med henblik på at udvikle hf-uddannelsens struktur, indhold og tilrettelæggelse. Målet var, at hf i endnu højere grad end det er tilfældet i dag, skulle tilpasses de unge kursisters ønsker og behov. Siden har der på langt de fleste af landets hf-kurser været gennemført et stort antal større og mindre forsøg, og der er blevet  afprøvet en bred vifte af nye strukturer, nye tilrettelæggelsesformer, arbejdsmetoder og eksamensformer. Forsøgsrunden er nu afsluttet og evalueret, og evalueringsgruppen afslutter sit arbejde med udsendelsen af denne rapport, der skal ses i forlængelse af “På vej mod et nyt hf, 1. del”, der udkom i februar 2001. I rapporten fremlægger evalueringsgruppen de sidste enkeltevalueringer, sammenfatter sine analyser og konklusioner af det samlede forsøgsarbejde og kommer på grundlag heraf med konkrete udspil og anbefalinger vedrørende hf’s fremtid.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: På vej mod et nyt hf - Resultater af hf-evalueringsgruppens arbejde
Forfatter: Poul Skov, Erik von Essen, Inge Heise, Lars Klewe, Sven Erik Nordenbo & Elsebeth Sanden
Institution: Undervisningsminsteriet
Udgivelse: Uddannelsesstyrelsens temahæfter 2001 (31)
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 212
Årstal: 2001