Kasper Bjering Jensens (KBJ) artikel bygger på et studie af tværfaglighed mellem matematik og historie i gymnasiets studieretningsprojekt (SRP), gennemført i forbindelse med hans matematik-speciale fra RUC. Jeg ser artiklen som et relevant bidrag til diskussionen af matematik i tværfaglighed og kriterier for evaluering af gymnasiematematik i tværfaglige sammenhænge.  Denne diskussion der, som KBJ også gør opmærksom på, blandt andet er foregået i forskernetværket MACAS1, har også givet anledning til mine egne overvejelser omkring problemer og potentialer i matematiks nye rolle i gymnasiet. I det følgende vil jeg derfor gerne supplere og til en vis grad udfordre nogle af KBJ’s resultater.
Kasper Bjering Jensens oprindelige artikel kan læses her.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: På tværs – men hvor meget?
Forfatter: Mette Andresen
Institution: University of Bergen
Udgivelse: MONA 2010 (2), s. 76-79, Institut for Naturfagenes Didaktik
Genre: Kommentar
Omfang: 4
Årstal: 2010