Formålet med kortlægningen er at – primært via love, bekendtgørelser og andre formelle kilder – at kortlægge de største danskuddannelser i uddannelsessystemet med henblik på at arbejdsgruppen på dette og andet grundlag kan give et bud på hvordan danskfaget kan ændres og bør se ud i fremtiden, og for at alle der er interesseret i dansk, kan få et samlet overblik over faget.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Oversigt over dansksystemet - kortlægning af danskfaget i alle uddannelsesniveauer
Forfatter: Nikolaj Frydensbjerg Elf & Signe Mandrup Østerlund (red.)
Institution: Undervisningsministeriet
Udgivelse: Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie, Undervisningsministeriet 2003 (2)
Genre: Rapport
Omfang: 302
Årstal: 2003