Forskningsprojektet fokuserer på overgangsproblemstillinger iagttaget gennem uddannelsessystemet fra grundskolen over gymnasiet til universitetet i et alment didaktisk og fagdidaktisk perspektiv. Konklusionerne giver bud på, hvilke tiltag uddannelsessystemet kunne vælge at foretage. Projektets intention er at give inspiration til nye tiltag, og de seks præsenterede cases skal ses som kilde til konkrete pædagogiske og didaktiske refleksioner med henblik på udvikling af en overgangsfaciliterende fagdidaktik og almen didaktik.

Formålet med case 1 er at bidrage med ny viden om it-anvendelse og it-faglighed fra grundskole til gymnasium og videre til universitet og dermed om hvorvidt, der kan iagttages en sammenhæng og progression. Uddannelsessystemet ses som en væsentlig kilde til elever og studerendes tilgang til it-anvendelighed og it-faglighed. Ud fra et sociologisk perspektiv, inspireret af nyere systemteori, er formålet at opnå viden om elevers og studerendes it-tilgange, og hvad disse betyder for elever og studerendes it-anvendelse og it-faglighed fra grundskole til it-uddannelser på universitetet.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet, case 1: It-anvendelse, it-faglighed og it-tilgange
Forfatter: Helle Mathiasen & Camilla Kølsen de Wit
Institution: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet
Udgivelse: Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet, s. 10-44
Genre: Bidrag til forskningsrapport
Omfang: 35
Årstal: 2009