Forskningsprojektet fokuserer på overgangsproblemstillinger iagttaget gennem uddannelsessystemet fra grundskolen over gymnasiet til universitetet i et alment didaktisk og fagdidaktisk perspektiv. Konklusionerne giver bud på, hvilke tiltag uddannelsessystemet kunne vælge at foretage. Projektets intention er at give inspiration til nye tiltag, og de seks præsenterede cases skal ses som kilde til konkrete pædagogiske og didaktiske refleksioner med henblik på udvikling af en overgangsfaciliterende fagdidaktik og almen didaktik. De seks cases, der er inkluderet i projektet, omhandler rammerne for sammenhæng og progression og bud på hvordan, der kan skabes sammenhæng og progression mellem uddannelsesinstitutionerne dels i de grundlæggende fag som fx matematik, naturfag, fransk, tysk og engelsk, dels med hensyn til it-anvendelse og it-faglighed.

Bettina Dahl Søndergaard, Aarhus Universitet
Camilla Kølsen, de Wit Alexandra Instituttet
Christina Blach, Aarhus Universitet
Dorte Ågård, Aarhus Universitet
Finn Hoe Bendixen, Center for Uformel Læring/Danmark
Hanne Leth Andersen, Aarhus Universitet
Karsten Enggaard, Center for Anvendt Naturfagsdidaktik, VIAUC
Lena Lindenskov, Aahus Universitet
Morten Misfeldt, Aarhus Universitet
Annemarie Møller Andersen, Aarhus Universitet
Helene Sørensen, Aarhus Universitet

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Overgangsproblematikker i uddannelsessystemet
Forfatter: Helle Mathiasen (projektleder)
Institution: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus universitet & Undervisningsministeriet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 36
Årstal: 2009