“Übung macht den Meister” var engang motto for tyskundervisningen. Flid og møjsommeligt erhvervet rutine er stadig en nødvendighed. Men øvelse er næppe nok. Vi skal også vide noget mere og gøre noget andet. Artiklen handler om forskningsbaseret efter- og videreuddannelse for lærere i gymnasiet og hf – og specielt om Masteruddannelse i Gymnasiepædagogik.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Øvelse gør ikke Master
Forfatter: Finn Hauberg Mortensen
Institution: Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, Syddansk Universitet
Udgivelse: Uddannelse 2001 (9), Undervisningsministeriet
Genre: Tidsskriftartikel
Årstal: 2001