Det nuværende system for adgangsregulering til de videregående uddannelser er uhensigtsmæssigt. Det store frafald giver mange unge mennesker et nederlag, som er unødvendigt. Samtidig betyder frafaldet et spild af skatteborgenes penge. Dette indlæg giver retningslinjer for, hvordan optagelsessystemet kan udformes, så frafaldet formindskes.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet
Forfatter: Karsten Albæk
Institution: Socialforskningsinstituttet
Udgivelse: Nationaløkonomisk Tidsskrift 2003 (141): 206-224, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 19
Årstal: 2003