Aalborg Katedralskole har på forsøgsbasis oprettet en toårig hf-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF). I alt ni kursister begyndte på det særligt tilrettelagte hf-forløb i august 2010. Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en delevaluering og en slutevaluering af forsøgsordningen. EVA fremlægger i denne rapport resultaterne af delevalueringen som fokuserer på det første uddannelsesår, 2010/2011. Formålet med delevalueringen er at belyse hvordan og i hvilken grad det efter første uddannelsesår er lykkedes at konsolidere et bæredygtigt hf-forløb til målgruppen og dermed opfylde de centralt fastsatte krav om kursisternes udvikling af faglig indsigt, almendannelse og studiekompetencer. Efter forsøgsordningens 2. år gennemfører EVA en afsluttende evaluering der vil følge op på delevalueringen og de nye erfaringer der er gjort på 2. år. Desuden vil den afsluttende evaluering i højere grad end delevalueringen se på resultaterne af forsøget.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Forsøg med 2-årig hf–uddannelse for unge med ASF - delevaluering
Forfatter: Tine Holm (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 26
Årstal: 2011