Artiklen beskriver en undersøgelse om 1. g-elevers oplevelse og udbytte af et skolebesøg på et teknik- og naturvidenskabscenter eksemplificeret ved Experimentarium. Først præsenteres den anvendte ramme for analyse af mulige udbytter. Herefter gennemgås undersøgelsens resultater der er baseret på 75 elevers udpegning af tre favorit-opstillinger samt en tekst om disse. Resultaterne er endvidere baseret på case-studiedata omfattende otte af de 75 elever. Både piger og drenge udviser et stort engagement og berøres affektivt i interaktion med “jeg-orienterede” opstillinger der er let tilgængelige, åbne, bodyon og overraskende. Interessen for det “jeg-orienterede” kan korreleres til ROSE-undersøgelsen. Data antyder at langtidspåvirkningen er begrænset, og fremadrettede tiltag diskuteres.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Oplevelsen og udbyttet af skolebesøg på teknik- og naturvidenskabscenter
Forfatter: Nana Quistgaard
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: MONA 2006 (1), s. 23-40, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 18
Årstal: 2006